+31 88 2014 100

/

EU-People at your service!​

De Nederlandse arbeidsmarkt heeft een groeiende behoefte aan goede medewerkers. Dat terwijl het aantal beschikbare medewerkers juist afneemt. Voor deze afname zijn meerdere redenen aan te wijzen. Economische groei en vergrijzing zijn daar slechts enkele van. EU-People richt zich op het langdurig en deskundig invullen van uw vacatures met behulp van flexkrachten. Nu ook het aantal beschikbare flexkrachten afneemt komt het aan op de echte kracht en betrouwbaarheid van het uitzendbureau.

Een Double Sided Businessmodel is de basis van ons succes. Zowel inleners als onze uitzendkrachten zijn erg tevreden over ons. Dit is terug te zien in de lange retentie en friend referrals van onze mensen. Bovendien krijgt een groot deel van onze flex medewerkers een vast contract bij de inlener aangeboden. Voor u wellicht een extra reden om ook voor ons te kiezen?

Stabiele klantrelaties ontstaan vooral door tevreden uitzendkrachten. Tevreden flexkrachten ervaren het respect van onze crew, plezierig werk, wekelijks correcte beloning en goede werk- en woonomstandigheden. Dit is de filosofie van EU-People!

Onze missie

De missie van EU-People B.V. is het zijn van een betrouwbare partner voor zowel werkgevers als werkzoekenden. Door effectieve en efficiënte uitzendoplossingen te bieden, streven wij naar overbrugging van de afstand tussen talent en kansen.

 

Het begrijpen van de unieke behoeften en vereisten van zowel werkgevers als werkzoekenden staat hierbij centraal. Het doel uiteindelijke doel? Realisatie van de perfecte match.

 

Een langdurige relatie is geen loze belofte, maar onze dagelijkse uitdaging. Een positieve impact op het leven van talenten en daarmee de groei van organisaties.

Onze visie

Bij EU-People richten we ons op het langdurig en deskundig invullen van uw vacatures met behulp van flexkrachten. We geloven in de kracht van diversiteit en inclusie en streven naar de perfecte match in arbeid.

 

Stabiele klantrelaties ontstaan vooral door tevreden uitzendkrachten. Zij ervaren het respect van onze crew, plezierig werk, wekelijks correcte beloning en goede werk- en woonomstandigheden. 

 

Lange retentie en friend referrals van onze mensen tonen het succes van onze formule. Bovendien ontvangt een groot deel van onze flex medewerkers een vast contract bij tevreden inleners.

Wij hechten groot belang aan de biologische wereld. Zo nemen wij continu maatregelen om onze carbon footprint in ieder facet van de bedrijfsvoering te reduceren.

Zo werkt het

Onze kernwaarden zijn betrouwbaarheid, servicegerichtheid, innovatie, flexibiliteit, duurzaamheid, goede huisvesting en veilig transport. Wij bewijzen dagelijks aan deze kernwaarden echt inhoud te geven en verzamelen actief feedback om dit blijvend te garanderen. Bij EU-People lossen wij uw personele uitdagingen ECHT op. U werkt samen met specialisten die met de best passende uitzendkrachten aan uw succes en uw winstgevendheid werken!

 

Als specialist in logistiek en productie, onderscheiden wij ons door zeer gedegen kennis van de operationele processen in deze sectoren. Wij nemen echte verantwoordelijkheid, voelen ons betrokken bij onze klanten en zijn operationeel actief in vele magazijnen, distributiecentra en productiebedrijven – met name in Zuid-Nederland.  Ons eigen EU-People werfkantoor zorgt voor een goede ‘fit’ in de bedrijfscultuur van onze klanten.

 

Onze job coaches en managers onderhouden met regelmaat en conform  behoefte contact met onze klanten en begeleiden onze uitzendkrachten op de werkvloer. De opgedane kennis levert betere informatie op voor onze recruiters, resulterend in een nog betere volgende match.

 

Stabiele klantrelaties beginnen bij tevreden werknemers. Onze flexkrachten genieten dan ook van goede huisvesting, comfortabel vervoer en tijdige en correcte wekelijkse betaling. Bovendien biedt ons vriendelijke administratie team dagelijks hulp bij het aanvragen van toeslagen, belastingvoordelen, vragen omtrent compensatie en meer.

G-rekening

Een G-rekening is een Geblokkeerde rekening zoals gebruikt door betrouwbare uitleners van personeel. Bij EU-People maken wij gebruik van een G-rekening voor de betaling van loonheffingen en/of BTW aan de Belastingdienst.

 

Gebruik van onze G-rekening minimaliseert de kans dat de Belastingdienst onze klanten door inzet van de WKA (Wet Keten Aansprakelijkheid) kan belasten voor niet-afgedragen sociale lasten en BTW. Op onze facturen wordt een bedrag ter waarde van 29% van de factuurwaarde ex. BTW apart aangegeven – te betalen op onze G-rekening. Dit bedrag is voldoende om de klant voor potentiële negatieve consequenties te vrijwaren.

Keurmerken

Bij EU-People werken wij standaard conform de Algemene Leveringsvoorwaarden van de NBBU, een CAO waarbij wij aangesloten zijn. Wij zijn tevens SNA, NEN4400-01 en WAADI geregistreerd en werken met een G-rekening. Onze huisvesting voldoet minimaal aan de norm SNF.

Logo Stichting Normering Flexwonen.

SNF keurmerk

Onze huisvesting overtreft de hoogste kwaliteitsvoorschriften voor flex medewerkers

Logo Stichting Normering Arbeid

SNA keurmerk

Zet WKA buiten spel en voorkom aansprakelijkheid bij de belastingdienst

Logo van NBBU. EU-People is lid van deze organisatie.

NBBU keurmerk

Bewijs van correcte toepassing van de NBBU-cao’s

Belastingdienst

Verklaring van juiste belastingbetaling uitgegeven door de belastingdienst

SNA, NEN 4400-1

Ter beperking van de risico’s op aansprakelijkheid van onder andere inleners van flexkrachten is het SNA keurkmerk ontwikkeld. Bij EU-People garanderen wij een maximale beperking van aansprakelijkheid door ons certificaat bij de NEN4400-1 norm. Deze borgt dat de uitzendactiviteiten conform de Nederlandse wetgeving uitgevoerd worden. Sinds 1 juli 2012 zijn inleners die werken met een bedrijf als EU-People gevrijwaard van fiscale aansprakelijkstelling door de Belastingdienst. EU-People wordt (twee-)jaarlijks gecontroleerd op de juiste uitvoering van haar verplichtingen.

NBBU

De Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) is een brancheorganisatie van uitzendondernemingen die de belangen behartigt van ruim 1300 uitzendondernemingen, met name in het segment van het midden- en kleinbedrijf (mkb) van de uitzendbranche. De NBBU is betrokken bij cao onderhandelingen en adviseert bij belangrijke wetswijzigingen. Daarbij vertegenwoordigt zij haar leden en hun medewerkers, faciliteert zij haar leden met kennis en adviezen, en geeft zij actief vorm aan vernieuwingen en uitvoering daarvan op de flexibele arbeidsmarkt.

 

NBBU leden zijn professioneel opererende ondernemingen die de wet- en regelgeving in alle complexe werkterreinen in acht nemen. Vanzelfsprekend beschikken zij onder andere over een SNA keurmerk, volgens de SNF regelgeving bij huisvesting flexkrachten. Zodoende is EU-People tevens bij SNF geregistreerd.

 

Een NBBU-uitzendonderneming moet exact de NBBU CAO volgen. Indien een inlener geen CAO heeft, treedt de NBBU CAO in. Uitzendkrachten ontvangen minimaal hetzelfde bruto uurloon als de medewerkers die direct bij de inlener onder contract staan. Een NBBU lid kent zijn regionale markt als geen ander en voldoet bovendien aan de hoogste NEN4400-1 kwaliteitseisen. EU-People beschikt ook over een NBBU certificaat als resultaat van regelmatige CAO controles.

Zullen we zaken doen? Laat het ons weten!