EU-People at your service!​

De Nederlandse arbeidsmarkt heeft een groeiende behoefte aan goede medewerkers terwijl het aantal beschikbare medewerkers, ook internationaal, juist afneemt. Voor deze afname zijn meerdere redenen aan te wijzen. Economische groei in Nederland en de diverse thuislanden en vergrijzing zijn daar slechts enkele van. EU-People richt zich op het langdurig en deskundig invullen van uw vacatures met behulp van naast Nederlanders ook Arbeidsmigranten. Nu ook het aantal internationale beschikbare flexkrachten afneemt komt het aan op de echte kracht en betrouwbaarheid van het uitzendbureau en de beste informatievoorziening aan u. Welke factoren kunt u positief beïnvloeden? 

Ons Double Sided Businessmodel is de basis van ons succes want zowel onze relaties als onze uitzendkrachten zijn erg tevreden over ons. Dit is terug te zien in de lange retentie en friend referrals van onze mensen. Bovendien krijgt een groot deel van onze flex medewerkers een vast contract bij de inlener aangeboden. Voor u wellicht een extra reden om ook voor ons te kiezen?

 

Stabiele klantrelaties ontstaan vooral door tevreden uitzendkrachten bij onze klanten. Tevreden flexkrachten ervaren het respect van onze crew, plezierig werk, wekelijks correcte beloning en goede werk- en woonomstandigheden. Dit is de filosofie van EU-People!

Onze missie

De missie van EU-People B.V. is het zijn van een betrouwbare partner voor zowel werkgevers als onze uitzendkrachten. Door effectieve en efficiënte uitzendoplossingen te bieden, streven wij naar overbrugging van de afstand tussen talenten, behoeftes en kansen.

Het begrijpen van de unieke behoeften en vereisten van zowel werkgevers als werkzoekenden staat hierbij centraal. En wij begrijpen die. 

Het doel uiteindelijke doel? Realisatie van de perfecte match.

Een langdurige relatie is geen loze belofte, maar onze dagelijkse uitdaging. Een positieve impact op het leven van talenten en daarmee de groei van uw en onze organisatie.

Onze visie

Bij EU-People richten we ons op het langdurig en deskundig invullen van uw vacatures met behulp van onze flexkrachten. We geloven in de kracht van diversiteit en inclusie en streven naar de perfecte match in arbeid.

 

Stabiele klantrelaties ontstaan vooral door tevreden uitzendkrachten. Zij ervaren het respect van onze crew, plezierig werk, wekelijks correcte beloning en goede werk- en woonomstandigheden. 

 

Lange retentie en friend referrals van onze mensen tonen het succes van onze formule. Bovendien ontvangt een groot deel van onze flex medewerkers een vast contract bij tevreden klanten.

Wij hechten groot belang aan de biologische wereld. Zo nemen wij continu maatregelen om onze carbon footprint in ieder facet van de bedrijfsvoering te reduceren.

Zo werkt het

Onze kernwaarden zijn betrouwbaarheid, servicegerichtheid, innovatie, flexibiliteit, duurzaamheid, goede huisvesting en veilig transport. Wij bewijzen dagelijks aan deze kernwaarden echt inhoud te geven en verzamelen actief feedback om dit blijvend te garanderen. Bij EU-People lossen wij uw personele uitdagingen ECHT op. U werkt samen met specialisten die met de best passende uitzendkrachten aan uw succes en uw winstgevendheid werken!

 

Als specialist in logistiek en productie, onderscheiden wij ons door zeer gedegen kennis van de operationele processen in deze sectoren. Wij nemen echte verantwoordelijkheid, voelen ons betrokken bij onze klanten en zijn operationeel actief in vele magazijnen, distributiecentra en productiebedrijven – met name in Zuid-Nederland.  Ons eigen EU-People werfkantoor zorgt voor een goede ‘fit’ in de bedrijfscultuur van onze klanten.

 

Onze job coaches en managers onderhouden met regelmaat en conform  behoefte contact met onze klanten en begeleiden onze uitzendkrachten op de werkvloer. De opgedane kennis levert betere informatie op voor onze recruiters, resulterend in een nog betere volgende match.

 

Stabiele klantrelaties beginnen bij tevreden werknemers. Onze flexkrachten genieten dan ook van goede huisvesting, comfortabel vervoer en tijdige en correcte wekelijkse betaling. Bovendien biedt ons vriendelijke administratie team dagelijks hulp bij het aanvragen van toeslagen, belastingvoordelen, vragen omtrent compensatie en meer.

G-rekening

Bij EU-People maken wij gebruik van een Geblokkeerde rekening (G-rekening) voor de betaling van loonheffingen en/of BTW aan de Belastingdienst. Gebruik van onze G-rekening minimaliseert de kans dat de Belastingdienst onze klanten door inzet van de WKA (Wet Keten Aansprakelijkheid) kan belasten voor niet-afgedragen sociale lasten en BTW. Op onze facturen wordt een bedrag ter waarde van 29% van de factuurwaarde ex. BTW apart aangegeven – te betalen op onze G-rekening. Dit bedrag is voldoende om onze klanten voor potentiële negatieve consequenties te vrijwaren.

Keurmerken

Bij EU-People werken wij standaard conform de Algemene Leveringsvoorwaarden van de NBBU, een CAO waarbij wij aangesloten zijn. Wij zijn tevens SNA, NEN4400-01 en WAADI geregistreerd en werken met een G-rekening. Onze huisvesting voldoet minimaal aan de norm SNF.

Logo Stichting Normering Arbeid

SNA keurmerk

Zet de WKA buiten spel en voorkomt aansprakelijkheid bij de belastingdienst

Logo Stichting Normering Flexwonen.

SNF keurmerk

Onze huisvesting overtreft de hoogste kwaliteitsvoorschriften voor flex medewerkers

Logo van NBBU. EU-People is lid van deze organisatie.

NBBU lid

Bewijs van correcte toepassing van de NBBU-cao’s

Logo of Belastingdienst

Belastingdienst

Verklaring van juiste belastingbetaling uitgegeven door de belastingdienst

SNA keurmerk

SNA staat voor Stichting Normering Arbeid. Het SNA keurkmerk is ontwikkeld ter beperking van de risico’s die voortvloeien uit de regeling Ketenaansprakelijkheid. Om misbruik bij de afdracht van loonheffingen te voorkomen, stelt de regeling Ketenaansprakelijkheid iedere opvolgende schakel in een keten van onder-aannemers aansprakelijk voor betaling.  Zo zou een inlener voor betaling aansprakelijk kunnen worden gesteld indien een uitzendbureau geen loonheffing afdraagt.

Wanneer u met ons samenwerkt bent u tegen dergelijke risico’s beschermd, zoals bewezen middels ons SNA certificaat. Om uw risico van aansprakelijkheid maximaal te beperken werken wij met een G-rekening. Daarover meer onder het tabblad “Succesformule” hierboven.

Ons SNA keurmerk garandeert dat wij altijd de NEN4400-1 norm volgen, waarmee onze uitzendactiviteiten strict conform de Nederlandse wetgeving worden uitgevoerd. Zo worden wij jaarlijks grondig geïnspecteerd door Normec voor het op correcte wijze uitvoeren van:

  • Aangifte en afdracht van loonbelasting, omzetbelasting en sociale verzekeringspremies
  • Identiteitscontroles
  • Controles op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland
  • Uitbetaling van lonen conform de Wet Minimumloon en Minimum Vakantiebijslag

Onze administratie, werknemersdossiers, identiteitsdocumenten en de AVG verantwoorde opslag van deze documenten voldoen aantoonbaar aan deze NEN 4400-1 eis. Werken met ons is werken zonder risico’s. Wij worden met grote regelmaat gecontroleerd op de juiste uitvoering van onze verplichtingen.

SNF keurmerk

SNF staat voor Stichting Normering Flexwonen. Als organisatie met een SNF keurmerk, voldoen wij bij EU-People aan de norm voor huisvesting van arbeidsmigranten. Middels een uitgebreide inspectie door Normec, bewijzen wij jaarlijks dat onze huisvesting aan de minimale eisen van de norm voldoet. Wij overstijgen die eisen zelfs met gemak, hetgeen resulteert in tevreden medewerkers en een hoge retentie. Met ons samenwerken, betekent zekerheid dat de aangeboden huisvesting uitstekend geregeld is.

NBBU lid

De Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) is een brancheorganisatie van uitzendondernemingen die de belangen behartigt van ruim 1300 uitzendondernemingen. De NBBU is betrokken bij cao onderhandelingen en adviseert bij belangrijke wetswijzigingen. Daarbij vertegenwoordigt zij haar leden en hun medewerkers, faciliteert zij haar leden met kennis en adviezen, en geeft zij actief vorm aan vernieuwingen en uitvoering daarvan op de flexibele arbeidsmarkt.

 

NBBU leden, waaronder EU-People,  zijn professioneel opererende ondernemingen die de wet- en regelgeving in alle complexe werkterreinen in acht nemen. Vanzelfsprekend beschikken zij onder andere over een SNA keurmerk en volgen zij de SNF regelgeving bij huisvesting flexkrachten (zie ook ons SNF certificaat). Als NBBU-uitzendonderneming, volgen wij exact de NBBU CAO. Uitzendkrachten ontvangen minimaal dezelfde beloning als de medewerkers die direct bij de inlener onder contract staan.

 

Als trots NBBU lid, beschikken wij bij EU-People over een NBBU certificaat – het resultaat van regelmatige CAO controles.

Verklaring Betalingsgedrag

Met onze Verklaring Betalingsgedrag Inlenersaansprakelijkheid kunnen wij aantonen dat wij de aangegeven en nageheven loonheffingen en BTW hebben betaald of dat wij hierover zekerheid hebben verstrekt.

Zullen we zaken doen? Laat het ons weten!