Keurmerken

Bij EU-People hechten wij groot belang aan het welzijn van onze klanten en uitzendkrachten. Dit blijkt onder anderen uit de door ons behaalde keurmerken. Ieder keurmerk kent een regelmatige controle en is een voortdurend bewijs dat wij voldoen aan de minimale eisen die door het keurmerk gesteld worden.

SNA keurmerk​

SNA staat voor Stichting Normering Arbeid. Het SNA keurmerk is ontwikkeld ter beperking van de risico’s die voortvloeien uit de regeling Ketenaansprakelijkheid. Om misbruik bij de afdracht van loonheffingen te voorkomen, stelt de regeling Ketenaansprakelijkheid iedere opvolgende schakel in een keten van onder-aannemers aansprakelijk voor betaling.  Zo zou een inlener voor betaling aansprakelijk kunnen worden gesteld indien een uitzendbureau geen loonheffing afdraagt.

Wanneer u met ons samenwerkt bent u tegen dergelijke risico’s beschermd, zoals bewezen middels ons SNA certificaat. Om uw risico van aansprakelijkheid maximaal te beperken werken wij met een G-rekening.

Ons SNA keurmerk garandeert dat wij altijd de NEN4400-1 norm volgen, waarmee onze uitzendactiviteiten strict conform de Nederlandse wetgeving worden uitgevoerd. 

Zo worden wij jaarlijks grondig geïnspecteerd door Normec voor het op correcte wijze uitvoeren van:

  • Aangifte en afdracht van loonbelasting, omzetbelasting en sociale verzekeringspremies
  • Identiteitscontroles
  • Controles op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland
  • Uitbetaling van lonen conform de Wet Minimumloon en Minimum Vakantiebijslag
 

Onze administratie, werknemersdossiers, identiteitsdocumenten en de AVG verantwoorde opslag van deze documenten voldoen aantoonbaar aan deze NEN 4400-1 eis. Werken met ons is werken zonder risico’s.

SNF keurmerk

SNF staat voor Stichting Normering Flexwonen. Met ons SNF keurmerk, voldoen wij bij EU-People aan de norm voor huisvesting van arbeidsmigranten. Middels een uitgebreide inspectie door Normec, bewijzen wij jaarlijks dat onze huisvesting aan de minimale eisen van de norm voldoet. Wij overstijgen die eisen zelfs met gemak, hetgeen resulteert in tevreden medewerkers en een hoge retentie. Met ons samenwerken, betekent zekerheid dat de aangeboden huisvesting uitstekend geregeld is.

NBBU lid​

De Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) is een brancheorganisatie van uitzendondernemingen die de belangen behartigt van ruim 1300 uitzendondernemingen. De NBBU is betrokken bij cao onderhandelingen en adviseert bij belangrijke wetswijzigingen. Daarbij vertegenwoordigt zij haar leden en hun medewerkers, faciliteert zij haar leden met kennis en adviezen, en geeft zij actief vorm aan vernieuwingen en uitvoering daarvan op de flexibele arbeidsmarkt.

 

NBBU leden, waaronder EU-People,  zijn professioneel opererende ondernemingen die de wet- en regelgeving in alle complexe werkterreinen in acht nemen. Vanzelfsprekend beschikken zij onder andere over een SNA keurmerk en volgen zij de SNF regelgeving bij huisvesting flexkrachten (zie ook ons SNF certificaat). Als NBBU-uitzendonderneming, volgen wij exact de NBBU CAO. Uitzendkrachten ontvangen minimaal dezelfde beloning als de medewerkers die direct bij de inlener onder contract staan.

 

Als trots NBBU lid, beschikken wij bij EU-People over ons NBBU certificaat – het resultaat van regelmatige CAO controles.

Verklaring Betalingsgedrag

Met onze Verklaring Betalingsgedrag Inlenersaansprakelijkheid kunnen wij aantonen dat wij de aangegeven en nageheven loonheffingen en BTW hebben betaald.

Plan een persoonlijk gesprek