Schijnconstructies in de Uitzendbranche: Een Morele Kwestie

Schijnconstructies in de uitzendbranche een morele kwestie

Het is weer een populair nieuwsitem: schijnconstructies in de uitzendbranche. Een kwestie die al vele jaren speelt. Ondanks pogingen van de Nederlandse overheid om het probleem aan banden te leggen, is dat op wettelijk gebied nog niet voldoende gelukt. Het betreft zodoende een morele kwestie, wat betreft eerlijk zaken doen en gelijke netto beloning voor personen in dezelfde functie, ongeacht hun nationaliteit en achtergrond.

Schijnconstructies uitgelegd

Binnen de Nederlandse uitzendbranche zijn veel dingen goed geregeld. Zo is er de SNF voor minimale woningstandaard, SNA voor beperking van aansprakelijkheidsrisico’s, en de NBBU voor toezicht en belangenbehartiging omtrent de wet en regelgeving. Jammer genoeg zijn er organisaties binnen Nederland die het complete pakket aan maatregelen willens en wetens omzeilen middels schijnconstructies. Een moreel zeer onverantwoorde manier van zaken doen waarbij arbeidsmigranten een buitenlandse arbeidsovereenkomst (AOV) wordt aangeboden om in Nederland te werken. Hierbij wordt over het algemeen gekozen voor een Europees land met het laagste minimumloon en arbeidsvoordelen. Bijvoorbeeld: een persoon met een Roemeense nationaliteit wordt gecontracteerd met een AOV gebaseerd op Litouws recht. Daarmee worden bewust de doelstellingen van de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) uit 2014 aan de laars gelapt. Het motto is hier: alles is toegestaan in de race naar de laagste prijs voor uitzendwerk.

Middels schijnconstructies in de uitzendbranche worden arbeidsmigranten geconfronteerd met onduidelijke betalingsregelingen, gebrek aan sociale zekerheden en ontduiking van Nederlandse belastingen. Het brutosalaris is gelijk aan het Nederlands salaris, maar de betaling vindt plaats conform het sociaal arbeidsrecht van het land waaronder de AOV is afgesloten. Daar geldt geen of een veel lager sociaal vangnet, geen of minder vakantiedagen / vakantiegeld, etc. De Arbeidsmigrant is de pineut. Overtredende bedrijven geven een deel van het voordeel aan hun klanten door. Zo ontstaat er een ongelijk speelveld voor Nederlandse uitzenders die wél conform de WAS opereren. Soms zijn inleners zich er niet van bewust dat hun partner schijnconstructies gebruikt. Te vaak echter, knijpt men een oogje dicht ten gunste van een lager uurtarief. Om dit tegen te gaan zien we in de uitzendbranche bewegingen ontstaan om inleners aansprakelijk te stellen voor het gebruik van schijnconstructies door hun uitzendpartners.

Schijnconstructies signaleren

Het signaleren van schijnconstructies hoeft niet ingewikkeld te zijn. Wanneer gebruik wordt gemaakt van schijnconstructies, heeft het personeel in dienst een buitenlands contract en bijpassende loonstrook. Let met name op dingen zoals pensioen opbouw en vakantiedagen. Door met zekere regelmaat een loonstrook van willekeurige flexmedewerkers aan te vragen, houdt je als bedrijf de vinger aan de pols. Na ontvangst van de loonstrook via de uitzendkracht kan men eveneens een loonstrook opvragen van het uitzendbureau zelf om zo te achterhalen of er open kaart wordt gespeeld.

Onze visie op een eerlijke uitzendbranche

Bij EU-People geloven we in transparantie, respect, en eerlijke behandeling van iedereen die via ons werkt. Onze visie gaat uit van een heldere, directe en correcte werkwijze waarin het welzijn van onze uitzendkrachten centraal staat. We zetten ons sterk af tegen praktijken die de sector negatief beïnvloeden en zetten ons in voor een arbeidsmarkt waarin iedereen, ongeacht herkomst of positie, met waardigheid wordt behandeld. 

Hoe het wel moet – Onze aanpak

Onze aanpak onderscheidt ons van anderen en zet de standaard voor ethisch verantwoord ondernemen binnen de uitzendbranche. Dit realiseren we door:

Volledige Transparantie: Bij EU-People is elke werknemer vóór ondertekening van de AOV volledig op de hoogte van zijn of haar arbeidsvoorwaarden, rechten, en plichten.

Eerlijke Beloning: Wij zorgen ervoor dat onze uitzendkrachten dezelfde beloning ontvangen als vaste medewerkers in dezelfde functie.

Directe Communicatie: Wij onderhouden directe communicatielijnen met onze uitzendkrachten zodat wij zorgen, klachten, of suggesties signaleren alvorens zich irritaties voordoen.

Betrouwbare Partners: Wij werken samen met partners die onze waarden delen en zich ook inzetten voor eerlijke arbeidspraktijken.

Waarom dit belangrijk is

Eerlijke arbeidspraktijken zijn essentieel voor het opbouwen van een gezonde en duurzame economie en samenleving. Ze zorgen voor gelijkheid, verminderen armoede en bevorderen een positieve werkomgeving. Bij EU-People zien we dit als onze zakelijke verantwoordelijkheid, maar vooral als onze morele plicht. 

Conclusie

De weg naar een eerlijkere uitzendbranche is lang, maar bij EU-People zijn we vastberaden om voorop te blijven lopen in deze beweging. We nodigen alle bedrijven, werknemers en partners uit om zich bij ons aan te sluiten in de strijd tegen schijnconstructies en voor een transparantere, eerlijkere arbeidsmarkt.

Geïnteresseerd in ethisch verantwoord zaken doen in de uitzendbranche? Neem contact met ons op om meer te leren over onze aanpak en hoe we samen deel uit kunnen maken van de oplossing.