G-rekening

Bij EU-People maken wij gebruik van een Geblokkeerde rekening (G-rekening) voor de betaling van loonheffingen en/of BTW aan de Belastingdienst. Gebruik van onze G-rekening minimaliseert de kans dat de Belastingdienst onze klanten door inzet van de WKA (Wet Keten Aansprakelijkheid) kan belasten voor niet-afgedragen sociale lasten en BTW. Op onze facturen wordt een bedrag ter waarde van 29% van de factuurwaarde ex. BTW apart aangegeven – te betalen op onze G-rekening. Dit bedrag is voldoende om onze klanten voor potentiële negatieve consequenties te vrijwaren.

G-Rekeningnummer: NL56ABNA0990225798

Plan een persoonlijk gesprek